Page 1 - משק העופות פברואר מרץ 2018
P. 1

‫מהשעקופות‬             ‫ארגון מגדלי עופות בישראל‬

‫פברואר‪-‬מרץ ‪  2018‬שבט‪-‬ניסן תשע"ח‬        ‫‪www.ofot.co.il‬‬

‫רוצים להתפרנס בכבוד‬        ‫שנה גורלית‬
                    ‫למשק‬
‫שמעון ביטון‪ ,‬נציג שלוחת ההטלה‬
‫במועצת הלול‪ ,‬מדבר מהלב –‬      ‫המשפחתי‬
‫ראיון ‪ /‬עמ' ‪16‬‬
                   ‫ההתמודדות עם הדרישות‬
‫קשובים ללולנים‬              ‫והאתגרים הרבים בפני‬
                    ‫מגדלי הפטמים ‪ -‬קולות‬
‫מהו הסוד של אסם הגליל?‬            ‫מהשטח ‪ /‬עמ' ‪ 7‬ו‪20-‬‬
‫המנכ''ל‪ ,‬אוראל טויטו‪ ,‬מגולל‬
‫את סיפורו של מכון התערובת‬
‫הותיק ‪ /‬עמ' ‪12‬‬

‫‪ 106‬מיליארד ביצים‬

‫ענף הלול בהודו מתפתח במהירות‬
‫בזק וזקוק לידע‪ .‬האם ההזדמנות‬
‫הבאה לאנשי הענף נמצאת‬
‫במדינה האקזוטית? ‪ /‬עמ' ‪26‬‬

‫חחגגכשפאשמסבריחחב‬
   1   2   3   4   5   6