Page 3 - משק העופות פברואר מרץ 2018
P. 3

‫המטילה המצטיינת דקלב‬

   ‫נקלטה בהצלחה בישראל‪.‬‬

  ‫הביצועים בכל סוגי הלולים ברחבי הארץ תואמים את ביצועי המטפח‪.‬‬

           ‫העככתביארןד!‬

              ‫ביצועי המטילה‬

   ‫מדגרית פלק‬

‫להזמנת אפרוחות‪ :‬מדגרית פלק ‪ 2002‬בע"מ ‪ -‬יורם ‪050-8559041‬‬
‫להזמנת פרגיות‪ :‬אצל מגדלי הפרגיות‪ .‬יוסי ‪050-8990080‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8