Page 1 - משק העופות נובמבר2018
P. 1

קשמ
     תופועה                           לארשיב תופוע ילדגמ ןוגרא

                                         www. ofot. co. il     ט"עשת ולסכ-ןושח   2018 רבמבונ
                      םירושע השיש            היישע לש
     ,לארשיב תופוע עדמל הדוגאה ריקי
    תא הוולמ ,לאכימ ןונמא ר''ד רנירטוה

       תונש תליחתמ לארשיב לולה ףנע
        יביכרת חותיפ םוחתב ,םישישה

          10 'מע / תופוע תולחמל ןוסיח     :לארשיב תופוע תולחמ               הקיטילופהשכ          תא ריעסמש וצה
      םיפשחנ תמאה ינותנ                 לולל תסנכנ              לולה ףנע

     םיימשרה תוחודה םירמוא המ           םייטילופ םיכלהמ ךיא         ףנעל הצעומה קוח
       ?תופועה תאולחת ףקיה לע        יאלקח ףנע לסחל םילוכי        לע םג התעמ לח לולה
                   72 'מע         64 'מע / ?גשגשמ      18 'מע / ןורמושו הדוהי
   1   2   3   4   5   6