Page 1 - משק העופות דצמבר 2018
P. 1

קשמ
     תופועה                           לארשיב תופוע ילדגמ ןוגרא

                                         www. ofot. co. il                 
     ט"עשת תבט-ולסכ   2018 רבמצד
       המשנב ןלול


     אלו ויבא תווצמכ השע חילמלא ידג
        םידוהה לול .תואלקחה תא שטנ

           דחא אוה ,םעונ בשומב ,ולש

             10 'מע / לארשיב םילודגה         הז תא םישוע ךכ         תופועה עדמ סנכ               תוסכמ ורשוא

                דנלוהב               53-ה      2019 תנשל הלטהה
     תוליטמ תווחב יעוצקמ רויס          םימוליצה ,תולוקה        רשפאיש הוותמה גשוה
       לודיגה תוטיש תא ףשוח          רוקיס - םירקחמהו            תדובע ךשמה תא
           74 'מע / תוידוחייה         30 'מע / דחוימ          70 'מע / החולשה
   1   2   3   4   5   6